Säännöt

Pääkaupunkijuoksun säännöt  

Nämä säännöt koskevat Pääkaupunkijuoksua. Kaikki tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä sääntöjä. Juoksun vastuullisena järjestäjänä on Suomen Urheiluliitto ry. Tapahtumassa noudatetaan Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (WA) kilpailusääntöjä. 


Tuomaristo  

 Tuomariston muodostavat kilpailun johtoryhmän kanssa.  

  

Johtoryhmä  

Johtoryhmän muodostavat kilpailun johtaja ja kilpailusihteeri.  


Valitukset  

Valitukset tulee tehdä viimeistään tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä kirjallisesti kisainfoon.  

  

Kuvien ja videoiden käyttö  

Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus tapahtumassa otettuihin kuviin ja videoihin.  

  

Osoitetiedot  

Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, jos juoksija antaa siihen luvan ilmoittautumisen yhteydessä.  

  

Doping-testi  

Järjestäjillä on oikeus suorittaa osallistujille doping-testi.  


Kilpakengät 

Tapahtumassa noudatetaan kansainvälinen yleisurheiluliiton (WA) tarkennettuja sääntöjä koskien kestävyysjuoksumatkoilla kilpailukäytössä oleviin kenkiä. 


Sarjat  

Juoksussa käytettävät sarjat ovat miehet ja naiset yleinen sekä vuosittain päätettävät ikäsarjat. Ilmoittautuessaan osallistuja ilmoittaa syntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Sarja määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan (WA:n sääntö 141 kohta 1). 


Ilmoittautuminen  

Juoksuun ilmoittaudutaan suorittamalla ohjeiden mukaisesti osanottomaksu järjestäjälle. Ilmoittautuminen tapahtuu internetin kautta tapahtuman kotisivulla. Maksumenettelyt ja maksun suuruus päätetään vuosittain. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisen henkilön nimiin. Osanottomaksu sisältää viisi euroa toimistomaksua.


Osanoton peruminen  

Osanottoa juoksuun ei voi peruuttaa, eikä ilmoittautumismaksuja palauteta missään tapauksessa.

 Sairastapauksissa osallistumisen voi siirtää seuraavalle lääkärintodistuksella.


Juoksunumero  

Osallistuja on velvollinen pitämään osanottajanumeroa paidan etupuolelle kiinnitettynä siten, että se on helposti luettavissa. Numerossa olevia mainoksia ei saa peittää eikä poistaa. Osanottonumero on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ilman uudelleenrekisteröintiä. Siirto toiselle henkilölle on mahdollista virallisen ilmoittautumisajan loppuun.  

    

Kilpailuaika  

Kilpailun maksimisuoritusaika on puolimaratonilla kolme tuntia.

Ajanotto  

Osallistujille otetaan aika järjestäjän määrittelemällä ajanottojärjestelmällä. Osallistujien on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita ajanottojärjestelmän oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeita noudattamatta jättäneille ei taata aikaa.   

  

Juoksun keskeyttäminen  

Osanottaja katsotaan keskeyttäneeksi, jos hän ei ole saapunut maaliin määräajassa.

  

Palkinnot  

Tapahtuman nimikkomitalin saa jokainen määräajassa maaliin tullut. Lisäksi voidaan palkita juoksun voittajat ja sarjojen parhaita. Palkitsemiset päätetään jokaista juoksutapahtumaa varten erikseen.  

  

Tulokset 

Jokainen oikeassa lähtöryhmässä lähtenyt ja määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen, joka lasketaan lähtölaukauksesta maalilinjan ylittämiseen. Bruttoaika (lähtölaukauksesta maaliviivan ylitykseen) on WA:n hyväksymä tapahtuman virallinen aika. Nettoaika kertoo osallistujalle hänen todellisen, matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestä maaliviivan ylitykseen).

  

Vakuutukset  

 Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluvat osanottajat voivat ostaa osallistujavakuutuksen (hinta 3 euroa) ilmoittautumisen yhteydessä tapahtuman aikana sattuvien äkillisten sairastumisten tai tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa siitä hetkestä alkaen, kun osallistuja on asettunut lähtöpaikalle, siihen hetkeen saakka, kunnes juoksija on poistunut reitiltä maalissa tai rajatulta maalialueelta. Tarvittaessa vakuutusta on osallistujan käännyttävä kilpailun virallisen lääkintähuollon puoleen.  

  •  Ulkomaiset juoksijat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan.  


Hylkääminen  

Järjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos osanottajan havaitaan oikaisevan tai hän muutoin häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa hylkäämiseen. Osanottajan on myös heti keskeytettävä juoksunsa, jos virallisesti nimetyn lääkintäorganisaation jäsen, joka on tunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin määrää (WA:n sääntö 240 kohta 7 C).  

  

Ylivoimainen este (force majeure)  

Ylivoimaisen ennalta arvaamattoman esteen tullessa tapahtuman järjestäjä voi päättää muuttaa tai lyhentää juoksureittiä tai perua tai siirtää tapahtuman lyhyessä ajassa. Tässä tapauksessa ilmoittautumismaksuja tai muita tapahtumaan liittyviä maksuja ei palauteta osallistujille.   

  

Muut ohjeet  

Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita tai määräyksiä, joita osanottajat ovat velvollisia noudattamaan yhtälailla näiden sääntöjen lisäksi. 

   

Kuvien ja videoiden käyttö  

Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus tapahtuman aikana otettuihin kuviin ja videoihin.  

  

Osoitetiedot  

Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, jos juoksija antaa siihen luvan ilmoittautumisen yhteydessä.   

  

Valitukset  

Valitukset tulee tehdä tunnin kuluessa kilpailun päättymisestä kirjallisesti kisainfoon.  

  

Ylivoimainen este (force majeure)  

Ylivoimaisen ennalta arvaamattoman esteen tullessa tapahtuman järjestäjä voi päättää muuttaa tai lyhentää juoksureittiä tai perua tai siirtää tapahtuman lyhyessä ajassa. Tässä tapauksessa ilmoittautumismaksuja tai muita tapahtumaan liittyviä maksuja ei palauteta osallistujille. 


Muut ohjeet  

Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita tai määräyksiä, joita osallistujat ovat velvollisia noudattamaan yhtä lailla näiden sääntöjen kanssa.